نمونه کار

فروشگاه اینترنتی پارتیس کالا

جزئیات پروژه: طراحی سایت و اپلیکیشن فروشگاه اینترنتی پارتیس کالا به صورت عمده فروشی و تک فروشی در زمینه فروش انواع لوارم الکترونیکی و ابزارآلات فعالیت میکند که در این فروشگاه قیمت های عمده فروشی از قیمت های تک فروشی متفاوت می باشد و همچنین شرایط پرداخت براساس نیاز کارفرما اجرا شده و امکان خرید […]
ادامه مطلب

فروشگاه اینترنتی امداد الکترونیک

جزئیات پروژه: طراحی سایت و اپلیکیشن فروشگاه اینترنتی کالاریا به صورت عمده فروشی و تک فروشی در زمینه فروش انواع کالاهای الکترونیکی فعالیت میکند که در این فروشگاه قیمت های عمده فروشی از قیمت های تک فروشی متفاوت می باشد و همچنین شرایط پرداخت براساس نیاز کارفرما اجرا شده و امکان خرید نقد و چک […]
ادامه مطلب
کالاریا

فروشگاه اینترنتی کالاریا

جزئیات پروژه: طراحی سایت و اپلیکیشن فروشگاه اینترنتی کالاریا به صورت عمده فروشی و تک فروشی در زمینه فروش انواع کالاهای الکترونیکی فعالیت میکند که در این فروشگاه قیمت های عمده فروشی از قیمت های تک فروشی متفاوت می باشد و همچنین شرایط پرداخت براساس نیاز کارفرما اجرا شده و امکان خرید نقد و چک […]
ادامه مطلب
ناظرکالا

فروشگاه اینترنتی ناظرکالا

جزئیات پروژه: طراحی سایت و اپلیکیشن طراحی سایت فروشگاهی ناظرکالا به صورت عمده فروشی و تک فروشی در زمینه فروش انواع کالاهای الکتریکی فعالیت میکند که در این فروشگاه قیمت های عمده فروشی از قیمت های تک فروشی متفاوت می باشد و همچنین شرایط پرداخت براساس نیاز کارفرما اجرا شده و امکان خرید نقد و […]
ادامه مطلب
سایت اوبرو

فروشگاه اینترنتی اوبرو

جزئیات پروژه: طراحی سایت و اپلیکیشن فروشگاه اینترنتی اوبرو به صورت عمده فروشی و تک فروشی در زمینه فروش انواع سیم و کابل فعالیت میکند که در این فروشگاه قیمت های عمده فروشی از قیمت های تک فروشی متفاوت می باشد و همچنین شرایط پرداخت براساس نیاز کارفرما اجرا شده و امکان خرید نقد و […]
ادامه مطلب
سایت سیپاس

فروشگاه اینترنتی سیپاس

جزئیات پروژه: طراحی سایت و اپلیکیشن فروشگاه اینترنتی سیپاس به صورت عمده فروشی و تک فروشی فعالیت میکند که در این فروشگاه قیمت های عمده فروشی از قیمت های تک فروشی متفاوت می باشد و همچنین شرایط پرداخت براساس نیاز کارفرما اجرا شده و امکان خرید نقد و چک برای مشتریان براساس شرایط تعریف شده […]
ادامه مطلب